Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

วิตามินดีกับการป้องกันโควิด-19

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
2

พักหลังมีคำถามถึงผมเรื่องการเสริมวิตามินดี (Vitamin D) เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) อยู่บ่อยครั้ง ถามว่าจำเป็นไหม เนื่องจากมีรายงานวิจัยให้ข้อสรุปว่าการเสริมวิตามินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินดี-3 ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อก่อโรคโควิด-19 ได้ ซึ่งก่อนหน้านั้น มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิตามินดีในบ้านเราค่อนข้างมาก คนไทยจำนวนไม่น้อยเข้าใจว่า แสงแดดที่มีมากมายในบ้านเราช่วยให้คนไทยไม่ขาดวิตามินดี เนื่องจากวิตามินดีสร้างขึ้นได้ในผิวหนังที่ได้รับแสงแดด เอาเข้าจริงจากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล แห่งโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่า หากต้องการให้ผิวหนังสร้างวิตามินดีจำเป็นต้องให้ผิวหนังสัมผัสแสงแดดโดยตรงในระยะเวลานานพอสมควร ซึ่งมีคนไทยจำนวนน้อยที่ปฏิบัติเช่นนั้น คนไทยจึงยังคงเสี่ยงต่อการขาดวิตามินดีค่อนข้างสูง การแนะนำการเสริมวิตามินดียังสามารถทำได้

วิตามินดีช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ SARS CoV2 ที่ก่อโรคโควิด-19 อย่างไร 

งานวิจัยของ Grant WB และคณะแห่ง Sunlight’s Nutrition, and Health Research Center ซานฟรานซิสโก ตีพิมพ์ในวารสาร Nutrients เดือนเมษายน 2020 อธิบายกลไกไว้ดังนี้คือ วิตามินดี-3 ในเลือดเปลี่ยนแปลงไปเป็นสาร cathelicidins และ defensins ซึ่งสารทั้งสองช่วยลดการแบ่งตัวของเชื้อ SARS CoV2 ที่ก่อโรคโควิด-19 อีกทั้งช่วยลดกลไกการผลิตสารไซโคไคน์ของเม็ดเลือดขาวที่เร่งการอักเสบ (anti-inflammatory Cytokine) ซึ่งก่อปัญหากับปอด รู้กันอยู่ว่าสารไซโตไคน์กลุ่มนี้เองหากมีปริมาณมากจะทำให้ปอดเกิดปัญหากระทั่งนำไปสู่อาการปอดบวมทำให้ผู้ป่วยโควิด-19 หายใจลำบาก เกิดอาการคล้ายจมน้ำ การเสริมวิตามินดีจึงช่วยลดปัญหาจากการติดเชื้อทั้งลดการแบ่งตัวของเชื้อและลดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อที่เป็นปัญหาจากไซโตไคน์ที่มีปริมาณมากในเลือดซึ่งเรียกกันว่า “พายุไซโตไคน์” (Cytokine storm)

วิตามินดีพบมากในอาหารบางชนิดเช่น แซลมอน เฮอร์ริง ซาร์ดีน ทูน่า น้ำมันตับปลาค้อด ไข่แดง เห็ด หากต้องการเสริมวิตามินดีในรูปผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีข้อแนะนำให้เสริมในรูปวิตามินดี-3 วันละ 10,000 IU เป็นเวลานาน 2-3 สัปดาห์เพื่อเพิ่มปริมาณ 25(OH)D ในเลือดจากนั้นจึงลดวิตามินดี-3 ลงเหลือ 5,000 IU ต่อวัน การเสริมนี้สำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 หรือเกรงว่าจะติดเชื้อโควิด-19 ใครที่ป้องกันตนเองได้ดีทั้งการสวมหน้ากากผ้าหรือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ล้างมือบ่อยครั้งก่อนสัมผัสใบหน้า เว้นระยะห่างจากผู้อื่นไม่ต่ำกว่า 2 เมตร ดูแลสุขภาพของตนเองได้ดี ย่อมไม่จำเป็นจะต้องเสริมวิตามินดี ประหยัดเงินไว้จะดีกว่า  

ผู้เขียน

เขียนโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน 

Compiled by Assoc.Prof.Dr.Winai Dahlan

HALAL INSIGHT ฮาลาล อินไซต์ 
www.halalinsight.org

Back to Top
Share via
Share this