Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

มาเลเซียกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมฮาลาล ในช่วงวิกฤต โควิด-19

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
0

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จากการกลายพันธ์ของเชื้อที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพลดลงกับเชื้อชนิดใหม่เมื่อเทียบกับเชื้อชนิดดั้งเดิม ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก การฟื้นฟูและการการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจึงเป็นไปได้ยาก อุตสาหกรรมฮาลาลเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่น่าจับตามอง ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมฮาลาลได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การแบ่งส่วนตลาดของอุตสาหกรรมฮาลาลไม่ใช่แค่กลุ่มผู้บริโภคมุสลิม แต่ได้ขยายไปสู่ผู้ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมเช่นกัน (Halal for All) ทั่วโลกมีประชากรมุสลิมกว่า 1.9 พันล้านคน จากการวิจัยของ Dinar Standard ในปี 2562
ผู้บริโภคมุสลิมทัวโลกได้ใช้ใช้จ่ายสินค้าและบริการฮาลาล ประมาณ 2.02 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลประมาณ 1.13 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ จากปี 2562 ถึง 2067 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องมูลค่าจะสูงถึง 1.38 ล้านล้านดอลลาร์ ต่อปีที่ 3.5 เปอร์เซ็นต์ [1] 

มาเลเซียเป็นประเทศที่การเติบโตทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่นเดียวกันกับหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก เมื่อต้นปีท่าชผ่านมา รัฐบาลได้มีการสำรวจพิเศษเรื่อง ‘ผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจและบริษัท/บริษัทธุรกิจ – รอบที่ 1’ พบว่า ธุรกิจในมาเลเซียประมาณ 67.8% ไม่ได้ทำยอดขายใดๆ ระหว่างคำสั่งควบคุมการเคลื่อนไหว (movement control order (MCO)) ที่บังคับใช้ครั้งแรกจาก 10 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2563” จากสถิติดังกล่าว ธนาคารแห่งมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia (BNM)) ได้คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียลดลงเป็น 3-4% ตลอดทั้งปี 2564 เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 6-7.5% [2]

มาเลเซียมีประชากรมุสลิม 16 ล้านคน คิดเป็น 60 เปอร์เซ็นของประชากรทั้งหมด [3]จึงมีกำลังผลักดันความต้องการผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศ  ซึ่งปัจจุบันมีการแบ่งส่วนตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศ มูลค่าสูงถึงประมาณ 67.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะถึงประมาณ 96.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2573 [4]   คิดเป็น 15% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของมาเลเซีย (GDP) [5]  นอกจากนี้ ด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับตลาดมุสลิม โดยเฉพาะอินโดนีเซีย และหลายประเทศแถบตะวันออกกลางยังให้โอกาสการส่งออกที่แข็งแกร่ง มาเลเซียจึงเป็นผู้นำในเรื่องการผลิตอาหารฮาลาลของโลก ถึงแม้ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19  โดยในปี 2563 ที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกอาหารฮาลาลประมาณ 7.5 พันล้านดอลลาร์ต่อปี หดตัวลงรวมประมาณ 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากประมาณ 9.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2562 [2]

จากความแข็งแกร่งมูลค่าตลาด อุตสาหกรรมฮาลาลจึงยังถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ทั้งนี้ Mr. Hairol Ariffein Sahari ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จำกัด (Halal Industry Development Corporation (HDC) ได้กล่าวว่า ความสำคัญและคุณภาพของอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศจะทำให้อุตสาหกรรมฮาลาลกลายเป็นหนึ่งใน หนทางหลักในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้มีการเสนอความคิดริเริ่มหลายอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาล และเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมถึงการแนะนำแพลตฟอร์มดิจิทัลและบริการฮาลาลของ HDC เช่น Halal Parks, Halal Training Institute, Halal Consultancy and Advisory และ Halal Knowledge Centre ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงของผู้บริโภค เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการค้าดิจิทัล ผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ [3] 

 

ผู้เขียน

เขียนโดย นางสาวสาวียะห์ กาโฮง

Compiled by Saveeyah Kahong
อ้างอิง …

[1] Rowena Ngumbang and Charles Hintz. (2021). Malaysia Halal Country Report. Global Agricultural Information Network (GAIN) (MY2021-0009), 1-30.

[2] Moneycompass. (2564, 24 มีนาคม) Malaysia halal industry to continue forward momentum amidst challenges, สืบค้นเมื่อ 4-6 กันยายน 2564 จาก https://moneycompass.com.my

[3] Malaysian halal products are going global. German Asia-Pacific Business Association, สืบค้นเมื่อ 4-6 กันยายน 2564 จาก https://www.oav.de/iap-22014/artikel-911.html

[4] SHAHEERA AZNAM SHAH. (2564, 24 กุมภาพัน) Halal exports RM20b off the mark, , สืบค้นเมื่อ 4-6 กันยายน 2564 จาก https://themalaysianreserve.com

[5] NUR HAZIQAH A MALEK. (2564, 30 สิงหาคม). Malaysia’s halal industry boosts nation’s economic growth, สืบค้นเมื่อ 4-6 กันยายน 2564 จาก https://halalfocus.net

http://islam.ru/en

 

Malaysia Halal Industry Report 

https://moneycompass.com.my

อ่านทั้งหมด

HALAL INSIGHT ฮาลาล อินไซต์ 
www.halalinsight.org

Back to Top
Share via
Share this