Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

ความรู้รอบด้านกับการเงินอิสลาม

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
0

ฮาลาลอินไซต์ฉบับนี้เปิดตัวมากับคอลัมน์ Halal Talk (ฮาลาลทอล์ค) ซึ่งเล่มนี้นับเป็นหนึ่งความตั้งใจที่ทีมงานได้มีโอกาสพาผู้อ่านมาเปิดโลกทัศน์ผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่อย่างคุณอิสเรศ มะหะหมัด กูรูทางด้านการเงินและการลงทุนของอิสลาม ซึ่งในคอลัมน์นี้ดิฉันจะพาท่านผู้อ่านไปทำความรู้จักกับคุณอิสเรศ ให้มากขึ้นพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนซื้อหุ้นในรูปแบบอิสลามกันนะคะ

Q : แนะนำตัวเองให้ผู้อ่านได้รู้จักมากขึ้นหน่อยค่ะ?

ชื่อ อิสเรศ มะหะหมัด ครับ จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง การเงินการลงทุนอิสลาม จากมหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia (IIUM) และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (Executive Vice president) หัวหน้าทีม KTBST-islamic บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 32 ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 

ซึ่งผมเองเป็นผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าทีม KTBST-islamic  ให้บริการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามแบบครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทย ตัวผมเองเป็นผู้บุกเบิกการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามในประเทศไทยสำหรับการลงทุนในหุ้นและกองทุนตามหลักศาสนาอิสลาม โดยทีมผู้แนะนำการลงทุนมุสลิมแห่งเดียวในประเทศไทย โดยในปี 2020 ที่ผ่านมา KTBST-islamic  มีมูลค่าการลงทุนเติบโตขึ้นประมาณ 300 เปอร์เซ็น รวมยอดการเทรดลงทุนในหุ้นห้าปีมูลค่าเกือบ 40,000 ล้านบาท โดยมีลูกค้าทั้งสถาบันการเงินและนักลงทุนมุสลิมรายย่อย นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาสถาบันการเงินในการจัดตั้งกองทุนตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น บลจ. วรรณ  และที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำ อาทิเช่น TrueMoney Wallet ภายใต้แบรนด์ HalalPro  และ NGG GOLD & Jewelry และ Samsung (Thailand) ครับ

Q : การลงทุนอิสลามเป็นแบบไหนคะ?

การลงทุนอิสลามหรือการลงทุนที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (กฎหมายอิสลาม) เป็นการลงทุนที่อยู่ภายใต้กรอบของหลักชะรีอะฮ์  โดยมีข้อห้ามหลักๆ ในเรื่องการเงินการลงทุนอิสลามเบื้องต้น ดังนี้ครับ

  • ข้อห้ามเรื่องริบา หรือ ดอกเบี้ย (Riba) อิสลามถือว่าดอกเบี้ยเป็นการเอารัดเอาเปรียบ เป็นบาปใหญ่ ตามหลักศาสนา
  • ข้อห้ามเรื่องความไม่โปรงใส (Gharar) การทำธุรกรรมตามหลักศาสนาอิสลามจะต้องมีความชัดเจน ไม่ให้เกิดข้อขัดแย้ง
  • ข้อห้ามเรื่องการพนัน (Maisir) อิสลามห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น พนันบอล พนันมวย เล่นหวย เป็นต้น  
  • ข้อห้ามเรื่องธุรกิจบาป หรือธุรกิจที่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ สุรา สิ่งมึนเมาธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับสุกร  เลือดสัตว์ สิ่งที่น่ารังเกียจหรือนะยิส ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบันเทิง เช่น คาสิโน การพนัน โรงภาพยนตร์ ดนตรี สื่อลามก ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาสูบบุหรี่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจำหน่ายอาวุธ เป็นต้น

Q :  การเงินการลงทุนอิสลามเกี่ยวข้องกับเราในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรบ้างคะ?

ชีวิตของมนุษย์ทุกคนในปัจจุบันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินๆ ทอง ๆ ทั้งในเรื่องการทำงาน การออม การใช้จ่าย จะเห็นได้ว่าไม่มีใครหลีกหนีเรื่องนี้พ้น ดังนั้นที่มาของเงินหรือรายได้ ก็จะต้องเป็นเงินที่ฮาลาล เช่นเดียวกับเมื่อเราจะทานอาหารก็จะต้องเลือกอาหารฮาลาลเช่นกัน เพื่อไม่เกิดความฮารอม(บาป) กับชีวิตและทรัพย์สินของเราและครอบครัว  ยกตัวอย่างการลงทุนแบบง่ายๆ เช่น หากเราฝากเงินกับธนาคารอิสลามหรือสหกรณ์อิสลาม ผลตอบแทนของเงินฝากก็ย่อมฮาลาลสำหรับตัวเราเองเพื่อจะเอาไปใช้จ่าย แต่ถ้าหากเราฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่ได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยจากสัญญาฝากเงิน ย่อมฮารอม ต้องนำเอาไปบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์เท่านั้น ดังนั้นการลงทุนในด้านอื่นๆก็ต้องเป็นการลงทุนแบบอิสลามด้วยเช่น การซื้อกองทุนอิสลามเพื่อลดหย่อนภาษี หรือกองทุนอิสลามเพื่อลงทุน หรือซื้อหุ้นฮาลาลเพื่อลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ฮาลาล ก็เป็นทางเลือกในการลงทุนในปัจจุบัน 

Q : การคัดเลือกหุ้นในการลงทุนแบบอิสลามจะเลือกอย่างไรให้ไม่ผิดหลักการชะรีอะฮ์คะ?

การคัดเลือกหุ้นในการลงทุนแบบอิสลาม หรือการพิจารณาว่าหุ้นบริษัทใดลงทุนได้หรือไม่ หรือเรียกง่ายๆว่า “หุ้นฮาลาล” คือหุ้นที่สามารถลงทุนและซื้อขายได้ตามหลักการศาสนาอิสลาม เป็นการลงทุนในบริษัทที่คณะกรรมการชะรีอะฮ์ KTBST-islamic ได้กลั่นกรองแล้วจากจำนวนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด  ทางคณะกรรมการชะรีอะฮ์ จะมีการทบทวนอยู่เสมอ  ซึ่งหากปรากฏว่าบริษัทใดที่ไม่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ ก็จะยกเลิกการรับรอง ไม่อยู่ใน List ชื่อหุ้นตามหลักชะรีอะฮ์ การรับรองของคณะกรรมการชะรีอะฮ์สำหรับการคัดเลือกหุ้น แห่งเดียวในประเทศไทย จะใช้หลักเกณฑ์สากลของ SC MALAYSIA 2012 และ SC MALAYSIA 2013 และ AAOIFI  ซึ่งในแต่ละเกณฑ์จะมีการพิจารณาทั้งกิจกรรมการดำเนินงาน (Business Activities) และสัดส่วนงบการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ รวมกลั่นกรองทั้งหมด 137 เงื่อนไข  ซึ่งจะมีการทบทวนอยู่สม่ำเสมอ เช่น ทบทวนสัดส่วนงบการเงินทุกๆ ครึ่งปี หรือ ทบทวนกิจกรรมการดำเนินงานทุกๆวัน เพื่อให้แน่ใจว่าหุ้นบริษัทนั้นๆยังฮาลาลอยู่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางงบการเงิน หรือกิจกรรมการดำเนินงานที่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์กำหนดไว้ 

Q : สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจะแนะนำวิธีการลงทุนการออมเงินด้วยวิธีไหนคะ?

หากมุสลิมต้องการออมเงินนั้นควรออมในกองทุนอิสลามเป็นทางเลือกในอันดับต้นๆ เพราะกองทุนจะมีผู้จัดการกองทุน(Fund Manager) คอยดูแลการลงทุนให้ตามนโยบายการลงทุนของกองทุน การที่มีผู้จัดการกองทุน(Fund Manager) บริหารการลงทุนให้เป็นการลดความเสี่ยงประเภทหนึ่งเนื่องจาก ผู้จัดการกองทุน(Fund Manager) จะมีประสบการณ์การลงทุนมากกว่านักลงทุนทั่วไปและมีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ลึกและรวดเร็วกว่า การซื้อกองทุนอิสลามสามารถซื้อออมทุกๆเดือนได้ ซึ่งกองทุนอิสลามมีทั้งกองทุนตราสารหนี้อิสลาม (M-SUKUK ) ที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือกองทุนความเสี่ยงสูงที่ลงทุนในหุ้นฮาลาลในตลาดหลักทรัพย์ 

Q : และสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงผู้อ่านให้มาสนใจการลงทุนอิสลามบ้างคะ?

การลงทุนสำหรับมุสลิมก็เหมือนกับการเลือกซื้ออาหาร ที่เราต้องเลือกแต่อาหารฮาลาลมารับประทาน การลงทุนก็เช่นกันเราต้องลงทุนในหุ้นฮาลาลหรือกองทุนที่ฮาลาล เพื่อให้รายได้ที่ได้รับเป็นสินทรัพย์ที่ฮาลาล ที่เราจะนำไปใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนา นอกจากนี้การลงทุนในภาวะผลตอบแทนของสถาบันการเงินนั้นต่ำทั่วโลก การลงทุนเพื่อหาผลตอบแทนเพิ่มเติมในหุ้นและกองทุนจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับหาเงินไว้ใช้ชีวิตในยามหลังการเกษียณ เพื่อเอาชนะเงินเฟ้อ และมีเงินเพื่อไปจ่ายซะกาตตามหลักศาสนาโดยไม่กระทบต่อเงินต้นอีกด้วย นอกจากนี้ก็ขอให้ระมัดระวังแชร์ลูกโซ่ซึ่งระบาดในสังคมมุสลิมมาหลายปี โดยมีการการันตีผลตอบแทนเป็นรายอาทิตย์หรือรายเดือน ซึ่งเป็นการเวียนเงินสมาชิกใหม่ไปจ่ายสมาชิกเก่าเป็นลูกโซ่ไป ซึ่งเป็นคดีแล้วจำนวนมากทำให้พี่น้องมุสลิมสูญเสียเงินที่ลงทุนไป การยุ่งเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่นั้นก็ถือเป็นการได้ทรัพย์มาอย่างฮารอม เป็นบาปอันร้ายแรงเช่นกัน ก็ขอให้พี่น้องมุสลิมหาความรู้เพื่อการลงทุนที่ถูกต้องตามหลักศาสนาและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและมีทางเลือกในการลงทุนสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว

ผู้เขียน

เขียนโดย คุณอิสเรศ  มะหะหมัด / ธัญพิชญ์ฌา หวังนุช

HALAL INSIGHT ฮาลาล อินไซต์ 
www.halalinsight.org

Back to Top
Share via
Share this