Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

, , , , ,

การพัฒนาวัคซีนโค-วิด

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
0

วัคซีน (vaccine) ไม่ใช่ “ยา” แต่คือสิ่งแปลกปลอม (foreign body) ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่ถูกทำให้อ่อนกำลังลงเพื่อทำหน้าที่กระตุ้นกลไกร่างกายให้สร้างภูมิต้านทาน (immune response) ที่จำเพาะเพื่อต่อต้านสิ่งแปลกปลอมชนิดนั้นๆรวมถึงสร้างกลไกจดจำ (memory) เพื่อพร้อมรับมือสิ่งแปลกปลอมชนิดนั้นๆในการรุกรานครั้งต่อๆไป “ยาตัวจริง” ที่ทำหน้าที่ต่อสู้ต้านทานโรคจากเชื้อโรคแต่ละชนิดคือ “ภูมิต้านทานโรค” ของร่างกายแต่ละคน การฉีดวัคซีนจึงเปรียบได้กับ “การซ้อมเสมือนจริง” เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดศักยภาพในการสร้างยาตัวจริง สิ่งแปลกปลอมก่อโรคร้ายแรงรุกรานเข้ามาเมื่อไหร่ ร่างกายก็พร้อมรับมือด้วยการสร้างยาตัวจริงเพื่อไม่ให้เกิดความเพลี่ยงพล้ำกระทั่งติดโรคที่เสี่ยงต่อการพิกลพิการรวมถึงเสียชีวิต นี่คือวัคซีนรุ่นที่ 1

วัคซีนที่พัฒนาขึ้นในยุคแรกใช้ตัวเชื้อโรคที่ทำให้อ่อนกำลังหรือทำให้ตายจนกระทั่งหมดฤทธิ์ผสมกับสารจำเป็นอื่นๆพัฒนาเป็นวัคซีน ยุคต่อๆมาเมื่อเข้าใจกลไกการก่อโรคของเชื้อแต่ละชนิด การพัฒนาวัคซีนไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเชื้อทั้งหมด เพียงนำเอาพันธุกรรมบางส่วนเฉพาะส่วนที่ก่อโรคจริงนำไปพัฒนาเป็นวัคซีน ดังเช่น บางส่วนของดีเอ็นเอ (DNA) หรืออาร์เอ็นเอ (RNA) นำไปสอดใส่ในไวรัสบางชนิดที่ไม่ก่อโรคเพื่อให้ไวรัสชนิดนั้นๆเป็นตัวพาหรือที่เรียกว่า “เวคเตอร์” (Viral vector) นำเอาพันธุกรรมของไวรัสก่อโรคเข้าสู่ร่างกาย โดยนำเอาเวคเตอร์พร้อมพันธุกรรมส่วนที่ก่อโรคพัฒนาเป็นวัคซีน นี่คือวัคซีนรุ่นที่ 2 

เทคโนโลยีพัฒนามากขึ้น แทนที่จะใช้ไวรัสไม่ก่อโรคเป็นเวคเตอร์พาพันธุกรรมของเชื้อเข้าสู่ร่างกาย สามารถนำเอาพันธุกรรมส่วนนั้นสร้างเป็นส่วนที่เรียกว่า mRNA ทำหน้าที่สร้างโปรตีนที่เป็นตัวกระตุ้นกลไกสร้างภูมิต้านทานต่อโรคโดยตรง นำเอา mRNA ไปพัฒนาเป็นวัคซีน นี่คือวัคซีนรุ่นที่ 3 นอกจากนี้แทนที่จะสร้างเป็น mRNA ให้กระตุ้นการสร้างโปรตีน อาจสร้างเป็นโปรตีนโดยตรงจากนั้นนำโปรตีนไปพัฒนาเป็นวัคซีน จะเรียกว่าวัคซีนรุ่นที่ 3-1 ก็ได้

วัคซีนแต่ละรุ่นไม่ใช่ยาแต่ทำหน้าที่กระตุ้นร่างกายให้สร้างยาตัวจริง วัคซีนแต่ละชนิดกระตุ้นร่างกายด้วยอัตราเร็วที่ไม่เท่ากันแต่สุดท้ายสร้างภูมิต้านทานได้ไม่ต่างกัน ในทางทฤษฎีจึงไม่มีวัคซีนชนิดไหนดีกว่าชนิดไหน เนื่องจากยาตัวจริงไม่ใช่วัคซีนแต่เป็นร่างกายของเราแต่ละคน ดูจากภาพเห็นได้ว่าวัคซีนป้องกันโค-วิดในแต่ละรุ่นมีหลายชนิด ลองศึกษากันดู 

 

ผู้เขียน

เขียนโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

Compiled by Assoc.Prof.Dr.Winai Dahlan

HALAL INSIGHT ฮาลาล อินไซต์ 
www.halalinsight.org

Back to Top
Share via
Share this