Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

HALAL INSIGHT ISSUE 36

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
0

สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับวารสาร Halal Insight โดยฉบับประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม เป็นฉบับที่ 36 สำหรับฉบับนี้จัดทำเป็นฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลของเราค่ะ โดยเราจะพาผู้อ่านไปย้อนดูการเติบโตและการทำงานที่ผ่านมาของศวฮ. รวมถึงทิศทางในอนาคต นับตั้งแต่ได้รับงบประมาณตามมติครม.ในวันที่ 13 สิงหาคม 2546 เพื่อทำแผนจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและบริการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาล ทำให้วันที่ 13 สิงหาคมของทุกๆปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ 

ในฉบับนี้เราตั้งใจพาผู้อ่านมาย้อนดูภาพรวมของผลงานและการดำเนินงานตลอดช่วง 17 ปีที่ผ่านมาในหลายๆส่วน ได้แก่ งานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ผลงานวิจัย งานตีพิมพ์และนวัตกรรม งานการมาตรฐานฮาลาล Hal-Q ความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเติบโตของการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ หลักสูตรการศึกษาวิทยาศาสตร์ฮาลาล งานประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมทางสังคม รวมถึงความเคลื่อนไหวการทำงานของสำนักงานปัตตานีและเชียงใหม่ โดยทางกองบรรณาธิการมีความตั้งใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รู้จักบทบาทการทำงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ขอให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากวารสาร Halal Insight ของเราชาวศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กันนะคะ

เนื้อหาในเรื่อง...

HALAL INSIGHT ฮาลาล อินไซต์ 
www.halalinsight.org

Back to Top
Share via
Share this