Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

ร่วมด้วยช่วยกัน “มอบถุงยังชีพ” แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส”โควิด-19″ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
0

Halal Insight กับคอลัมปักษ์ใต้ในฉบับนี้เราจะนำเสนอกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ระรอก 3 ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่สีแดงเข้ม ที่หมายถึงมีการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก บางพื้นที่ต้อง look down และปิดหมู่บ้าน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ประกอบกับสถานการณ์การระบาดในมาเลเซียที่รุนแรง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ที่ไปประกอบอาชีพในประเทศมาเลเซียอพยพกลับมาเป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาการว่างงานที่เพิ่มมากขึ้น  

ด้วยเหตุนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จึงได้มอบหมายให้ทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  จัดกิจกรรม “การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” จัดเตรียมสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นมอบแด่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อร่วมบรรเทาทุกข์เบื้องต้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยร่วมใจจัดเตรียมน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด มอบแด่ศูนย์คัดกรองและสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้ที่เฝ้าระวังสังเกตอาการจากไวรัส COVID-19 และมอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นกระจายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ อำเภอสายบุรี อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมกันนั้นก็ได้มอบกาแฟสำเร็จรูปให้กับเจ้าหน้าที่สำหรับชงดื่มในช่วงปฏิบัติงานตามเส้นทางถนนสายหลัก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแด่เจ้าหน้าที่ ที่อำนวยความสะดวกและตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าออกข้ามจังหวัดของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ทั้งนี้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ขอขอบคุณ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์ฯ ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผอ.ศูนย์ฯ และทีมงานทุกคนที่ส่งมอบกำลังใจและไม่ทอดทิ้งในยามวิกฤติเช่นนี้

สุดท้ายขอดุอาร์ให้ทุกท่านปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

.………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ผู้เขียน : นูรูลฮูดา อุมาร์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์)

ผู้เขียน

HALAL INSIGHT ฮาลาล อินไซต์ 
www.halalinsight.org

Back to Top
Share via
Share this