Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

, , , , , ,

จับตามองกระแสบวกตลาดฮาลาลในแดนหมีขาว

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
0

สหพันธรัฐรัสเซีย (Russia Federation) เป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพด้านการค้าการลงทุนเพราะเป็นตลาดทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ โดยมีประชากรมากกว่า 140  ล้านคน ในจำนวนนี้มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่ประมาณ 13.50 % Sheikhh Ravil  Gainutdin ประมุขสูงสุดทางศาสนาอิสลามของรัสเซียเคยให้ข้อมูลไว้ในงานประชุมแห่งหนึ่งในกรุงมอสโคว์ว่าประชากรมุสลิมในรัสเซียมีอัตราการเติบโตที่มากขึ้น ตามการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจะมีประชากรมุสลิมรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็น 30 % ภายในปี 2034 โดยมีปัจจัยมาจากอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้นจากครอบครัวชาวมุสลิมและการอพยพเข้ามาของชาวมุสลิมจากประเทศในกลุ่มเอเชียกลาง  ประชากรมุสลิมรัสเซียอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเยคาเตรินเบิร์กรวมทั้งในพื้นที่ที่เคยเป็นรัฐอิสลามมาก่อนในอดีตอย่างตาตาร์สถานและบัชคอร์โตสถาน

 

การเพิ่มขึ้นของประชากรมุสลิมทำให้ตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลในรัสเซียมีศักยภาพที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆและเป็นที่น่าจับตามอง     บริษัทรัสเซียหลายแห่งมีปริมาณการผลิตเนื้อไก่ เนื้อวัว เนื้อแกะ ไข่ นม และผลิตภัณฑ์จากนม รวมทั้งขนมหวานที่เป็นไปตามข้อกำหนดฮาลาลได้เป็นหลักล้านตันทุกปี ทั้งนี้หน่วยงานที่ดูแลการให้การรับรองฮาลาลในรัสเซียมีชื่อว่า The  International Centre for Halal Standardization and Certification of the Russian Mufti Council  นอกจากนี้งานวิจัยจากภาควิชาการตลาดของ St. Peterburg State University เกี่ยวกับการรับรู้เครื่องหมายฮาลาลในฐานะเครื่องหมายที่บ่งบอกคุณภาพในกรณีของตลาดเนื้อในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งได้ทำการสำรวจกลุ่มผู้บริโภคมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมที่ซื้อสินค้าในกลุ่มเนื้อสดฮาลาล ไส้กรอกฮาลาลและอาหารกึ่งสำเร็จรูปจากเนื้อฮาลาลในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก พบว่าผลิตภัณฑฮาลาลถูกรับรู้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีกว่าในทุกๆด้านจากห่วงโซ่อุปทานฮาลาลที่ครอบคลุม การผลิต การจัดการ การเก็บรักษาและการขาย 

ไม่เพียงแต่มีการเติบโตของตลาดอาหารฮาลาลในประเทศเท่านั้น แต่รัสเซียยังให้การสนับสนุนการผลิตสินค้าฮาลาลเพื่อการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศต่างๆอีกด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ การส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลของรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังซาอุดิอาระเบีย (มีมูลค่า 79 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว) และประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลาง อ่าวเปอร์เซีย และแอฟริกาเหนือ หน่วยงานรับรองฮาลาลของรัสเซียได้ขยายกิจกรรมความร่วมมือไปยังหน่วยงานรับรองฮาลาลในต่างประเทศอย่างกว้างขวาง  ในปี 2018 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการให้การรับรองมาตรฐานทั่วไปและมาตราฐานฮาลาลระหว่าง The Federal Service for Accreditation of The Russian Federation และ GCC Accreditation center นอกจากนี้รัสเซียยังให้ความสนใจต่อตลาดฮาลาลในกลุ่มประเทศภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนที่มีประชากรมุสลิมคิดเป็นสัดส่วนสองในสามของประชากรทั้งหมดในกรอบความร่วมมือนี้ อาเซียนจึงกลายมาเป็นเป้าหมายใหม่ที่สำคัญในการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลของรัสเซีย  

ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการจัดการประชุมโต๊ะกลมรัสเซีย-อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านฮาลาล (Round Table Discussion “Russia-ASEAN: Cooperation in the Field of Halal”)  โดยเน้นการหารือในประเด็นการรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาล รวมถึงโอกาสในการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการรับรองมาตรฐานฮาลาล เพื่อรองรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าฮาลาลระหว่างรัสเซียกับประเทศสมาชิกอาเซียน  ผู้แทนรัสเซียจากกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจได้พูดถึงศักยภาพของรัสเซียในการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยในปี 2019 การส่งออกสินค้าฮาลาลของรัสเซียเติบโตขึ้นและมากกว่า 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐและในปี 2020 รัสเซียได้เข้าเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกผู้สังเกตการณ์ของหน่วยงาน  (The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries: SMIIC) ในการประชุมครั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดยนางสาวสุลิดา หวังจิ ได้เข้าร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานในการใช้วิทยาศาสตร์สนับสนุนการรับรองฮาลาลของประเทศไทยรวมทั้งกล่าวถึงความพร้อมของศูนย์ในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรับรองฮาลาลของรัสเซียซึ่งเคยมีการลงนามความร่วมมือกันเมื่อหลายปีก่อน

ในปีที่ผ่านๆมา รัสเซียได้จัดงานแสดงสินค้าฮาลาลระดับนานาชาติขึ้นเช่น งาน Moscow Halal Expo และในปีนี้เองก็มีกำหนดจัดงาน Russia Halal Expo ขึ้นในวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2021 ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นจุดนัดพบระหว่างประเทศสำหรับซัพพลายเออร์ในรัสเซียและต่างประเทศและผู้ซื้อสินค้าและบริการฮาลาล  

 

กระแสการเติบโตของผลิตภัณฑ์ฮาลาลในรัสเซียจึงมีแนวโน้มไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องและน่าจับตามองไม่ว่าจะเป็นการผลิตเพื่อรองรับการบริโภคของประชากรมุสลิมที่เพิ่มขึ้นในประเทศเองก็ดีหรือการการผลิตเพื่อส่งออกไปในต่างประเทศอย่างกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือหรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอนาคตรัสเซียอาจจะกลายเป็นผู้เล่นที่สำคัญในตลาดเศรษฐกิจฮาลาลของโลกก็เป็นได้

ผู้เขียน

เขียนโดย วรัญญา ริดมัด 

Compiled by Warunya Ridmad
อ้างอิง …

[1] Cherenkov, Vitally Ivanovich and Musayeva, Samira Ali Kyzy (2020). Perceiving The Halal As A Sign Of Quality (Case Of St. Petersburg Meat Market). Malaysian Journal of Halal Research Journal (MJHR). 3(2),2-5

[2] Naiyl Latypov (16 เมษายน 2564) Steady Rise in Demand for Russian Halal Products. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 จาก https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2021/04/682981/steady-rise-demand-russian-halal-products 

[3] Nilay Kar (5 เมษายน2562)  Muslims to make up 30% of Russia’s population by 2034  สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2564 จาก https://www.aa.com.tr/en/world/-muslims-to-make-up-30-of-russia-s-population-by-2034-/1409181

[4] Desilver, D.  and Masci, D. (31 มกราคม 2560). World’s Muslim population more widespread than you might think  สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จาก https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country

[5] The Russian-ASEAN Business Council. Webinar: Russia and ASEAN: cooperation in the supply of certified halal products (27 พฤษภาคม 2564) สืบค้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จาก https://www.russia-asean.com/en/events/1011

อ่านทั้งหมด

HALAL INSIGHT ฮาลาล อินไซต์ 
www.halalinsight.org

Back to Top
Share via
Share this