Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

ตุรกีขยายความร่วมมือด้านการรับรองฮาลาลสู่อาเซอร์ไบจาน

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
0

นอกจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรมุสลิมทั่วโลกในปัจจุบันจะเป็นตัวขับเคลื่อนการบริโภคและการขยายขนาดของตลาดฮาลาลที่สำคัญแล้ว ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมหลายประเทศก็หันมาบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลมากขึ้นเนื่องจากได้รับความเชื่อมั่นว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีในสถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อเห็นช่องทางของตลาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้มีองค์กรหรือหน่วยงานที่ดูแลเรื่องฮาลาลลงมาเล่นเกมส์การค้าในตลาดฮาลาลมากมายในหลายๆ ประเทศ  

ตุรกีก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการนำเข้าส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลรายใหญ่ และยังมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งการมีภูมิประเทศที่ติดต่อกับทั้งทวีปเอเชียและยุโรป ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์และเป็นเป้าหมายการขยายตลาดอาหารฮาลาลไปสู่สหภาพยุโรปได้ และด้วยโครงสร้างที่หลากหลายและกระจัดกระจายของประเทศมุสลิมในขั้นตอนและเอกสารของการรับรองฮาลาล การปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาสนบัญญัติ  (ฟิกห์) และการนำวิทยาศาสตร์เข้ามาสนับสนุนเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง มาตรฐานฮาลาลและระบบการรับรองที่แตกต่างกันในเวทีโลกบางครั้งดูเหมือนเป็นอุปสรรค ดังนั้น ทางออกที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของเอกสารเหล่านี้คือการสร้างกลไกลการรับรองที่สอดคล้องกัน การทำความเข้าใจร่วมกันนั้นจะช่วยแก้ไขอุปสรรคดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐบาลตุรกีโดยกระทรวงพาณิชย์ จึงจัดตั้ง The Halal Accreditation Agency (HAK), Turkey หน่วยงานการตรวจสอบและรับรองฮาลาล ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักอย่างเป็นทางการในการจัดทำระบบการตรวจสอบและรับรองหน่วยงานการรับรองฮาลาลทั้งในตุรกีและเวทีโลก ด้วยการนำมาตรฐานของสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาสำหรับประเทศอิสลาม หรือ The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC)       ที่ผ่านการกลั่นกรองและศึกษามาเป็นอย่างดีจากสมาชิกขององค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ Organization of Islamic Cooperation-OIC ทั้ง 57 ประเทศ เป็นแม่แบบในการจัดทำระบบกระบวนการที่เป็นสากล เพื่อลดปัญหาอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade) ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลอันเป็นผลมาจากความแตกต่างและเป็นเอกเทศของมาตรฐานการรับรองฮาลาลในแต่ละประเทศ เป้าประสงค์สำคัญของการจัดตั้ง HAK คือส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการค้าขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ผ่านการรับรองด้วยระบบมาตรฐานฮาลาลสากล อันเป็นการดีที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆ ต่อไป 

รัฐบาลตุรกีจึงขยายการสร้างความเข้าใจและการยอมรับร่วมกันในมาตรฐานฮาลาลไปในหลายประเทศ ล่าสุด HAK ก็ได้ลงนามความร่วมมือ (Cooperation agreement) กับรัฐบาลอาเซอร์ไบจาน ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของตุรกีนั่นเอง การทำสนธิสัญญาความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี ซึ่งลงนามโดย Mrs. Ruhsar Pekcan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประเทศตุรกี และ Mr. Mikayil Cabbarov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ โดย the State Service for Antimonopoly and Consumer Market Control หรือหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดและการควบคุมตลาดผู้บริโภค ประเทศอาเซอร์ไบจาน เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงด้านฮาลาลที่มีคุณภาพให้กับประเทศคู่สัญญา ปัจจุบันในอาเซอร์ไบจานสามารถพบเห็นโครงการลงทุนของนักธุรกิจตุรกีมากมาย เช่น โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เกต เป็นต้น การลงทุนของนักธุรกิจตุรกีส่วนใหญ่จะเป็นโครงการลงทุนขนาดกลางและเล็ก (Small and Medium-size Businesses) จึงเป็นการดีที่ได้สร้างความร่วมมือด้านฮาลาลเพื่อต่อยอดในธุรกิจด้านอาหารต่อไป ข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายหลักคือเพื่อเพิ่มมูลค่าการซื้อขายของทั้งสองประเทศถึง 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2023 ตามข้อสั่งการของประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจานและตุรกีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ในการประชุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจตุรกี-อาเซอร์ไบจาน  

แหล่งอ้างอิง

  1. https://english.hak.gov.tr/about-us/history
  2. https://halalfocus.net/azerbaijan-azerbaijan-publishes-list-of-documents-signed-with-turkey-on-feb-19/
  3. https://english.hak.gov.tr/announcements/cooperation-agreement-has-been-signed-between-turkey-and-azerbaijan-in-the-field

 

  1. https://salaamgateway.com/story/pakistan-turkey-azerbaijan-resolve-to-enhance-cooperation-continue-mutual-support-on-national-issues
  2. https://www.ryt9.com/s/ryt9/269738 

 

เรียบเรียงโดย

จัสมิน มณี

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ผู้เขียน

HALAL INSIGHT ฮาลาล อินไซต์ 
www.halalinsight.org

Back to Top
Share via
Share this