Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

ปรากฎการณ์กับการจัดงาน THA 2020 ในรูปแบบใหม่ ที่ใครๆ ก็เข้าถึงได้

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
0

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) จัดงานประชุมวิชาการใหญ่ทุกปี งานนั้นชื่อว่า Thailand Halal Assembly เรียกกันสั้นๆว่า THA อ่านว่า “ธา” จัดกันในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเคยมีการตั้งข้อสงสัยกันว่าเหตุใดจึงจัดในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนเทศกาลของฝรั่ง คนชาติตะวันตกรวมทั้งคนที่ติดค่านิยมตะวันตกมักมองว่าเดือนธันวาคมไม่เหมาะกับการจัดงานใหญ่ยกเว้นงานขายของขวัญหรือของที่ระลึก เรื่องเดือนเทศกาลฝรั่งอย่างนี้งาน THA ไม่เคยห่วงเพราะงานนี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับฮาลาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอาหาร มุสลิมที่มีมากถึง 2 พันล้านคนในโลก ให้ความสำคัญกับงานถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมากกว่า มีน้อยรายที่กังวลกับงานคริสตมาสและปีใหม่ งาน THA จัดกันในเดือนธันวาคมจึงไม่เคยเป็นประเด็น

 

งาน THA 2020 จัดเป็นครั้งที่ 7 หากนับรวมกับงาน HASIB ที่เคยจัดมาตั้งแต่ พ.ศ.2551 หรือ ค.ศ.2008 งาน HASIB ซึ่งเป็นกิจกรรมวิชาการ มีชื่อเต็มว่า Halal Science, Industry and Business โดยจัดภายใต้งาน THA งาน HASIB ปีนี้จึงเป็นครั้งที่ 13 ว่าด้วยการประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาลเน้นการค้าและอุตสาหกรรมเป็นหลัก ขณะที่มีงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลนานาชาติจัดภายใต้งาน THA เช่นกันเรียกว่า IHSATEC หรือ International Halal Science and Technology Conference เป็นการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ล้วน ปีนี้จะจัดเป็นงาน IHSATEC2020 นับเป็นครั้งที่ 7 เช่นกัน 

 

งาน THA เป็นงาน Assembly หมายถึงการรวมกิจกรรมต่างๆด้านฮาลาลเข้าด้วยกัน มีทั้งประชุมวิชาการที่เรียกว่า IHSATEC มีทั้งประชุมวิชาการด้านอุตสาหกรรมและการค้าที่เรียกว่า HASIB อีกทั้งยังมีการประชุมวิชาการขององค์กรรับรองฮาลาลนานาชาติเข้ามาร่วมด้วยซึ่งจัดโดยสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) เรียกว่างาน International Halal Standards and Certification Convention (IHSCC) เป็นการประชุมว่าด้วยเรื่องมาตรฐานและการรับรอง ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 7  

 

อีกกิจกรรมหนึ่งของงาน THA ที่ทำให้งานนี้ดังเปรี้ยงปร้างไปทั้งโลกฮาลาลคือการจัดเอ็กซโปนำเสนอผลิตภัณฑ์ฮาลาลเรียกว่างาน Thailand International Halal Expo หรือ TIHEX ปีนี้จะจัดเป็นครั้งที่ 7 งาน THA จึงเป็นร่มใหญ่ที่รวมงานนานาชาติด้านฮาลาลไว้ด้วยกัน นับเป็นกิจกรรมด้านฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์หรือศาสนา หรือนักธุรกิจและการค้า นักอุตสาหกรรมถามถึงงาน THA กันโดยตลอด ถามว่าจะจัดกันขึ้นเมื่อไหร่ ทว่าปีนี้นับเป็นปีพิเศษไม่ใช่เพราะเป็น ค.ศ.2020 แต่เป็นเพราะการมาของโรคระบาดร้ายแรงทั่วทั้งโลกที่เรียกว่า COVID-19 หรือโควิด-19 ที่ทุกคนรู้จักกันดี

 

โควิด-19 ที่ก่อให้เกิดการระบาดไปทั่วโลกมีผู้คนติดโควิด-19 จนถึงเวลานี้เกิน 72 ล้านคนเข้าไปแล้วได้สร้างการเปลี่ยนแปลงไปทั่วทั้งโลก ธุรกิจถดถอยขนาดหนัก การเดินทางในประเทศและต่างประเทศกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ทว่ากลับกลายเป็นข้อดีเมื่อส่งผลให้เทคโนโลยีด้านการประชุมที่เรียกกันว่า MICE หรือ Meeting, Incentive travel, Convention, Exhibition ผ่านเข้าสู่ดิจิตอลอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ผู้เข้าร่วมงาน MICE ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อร่วมประชุม ไม่ต้องพักโรงแรม ไม่ต้องรีบเร่งจัดประชุมเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและการเข้าพักโรงแรม ทั้งหมดสามารถปรับมาเป็นการจัดงานที่เรียกว่า Virtual ทางออนไลน์ได้หมดทั้ง Virtual Expo ทั้ง Virtual Conference หรือจะเรียกว่า Webinar ก็ได้ จะแยกจัดเมื่อไหร่ อย่างไร จัดซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ทั้งนั้น โควิด-19 จึงกลายเป็นโอกาสอย่างไม่น่าเชื่อ

งาน THA2020 ปีนี้จัดเป็นแบบ Virtual หรือแบบเสมือนทั้งหมด เป็นการจัดออนไลน์ทั้ง Virtual TIHEX2020 ทั้ง The 13th HASIB Virtual Conference ทั้ง Virtual IHSATEC2020 และ The 7th IHSCC Virtual Conference แยกกันจัดโดย  IHSATEC2020 และ 13th HASIB จัดระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 ส่วนงานอื่นจัดกันในปี 2564 ช่วงไตรมาสแรก 

 

สำคัญสำหรับการจัดงาน THA คือการกำหนดคำขวัญหรือ Slogan ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าคำขวัญของงาน THA ทุกปีกลายเป็นที่จับตาระดับโลกไปแล้ว นักวิชาการนานาชาติจำนวนไม่น้อยชอบคำขวัญของงาน THA ปีนี้ก็เช่นกัน ทางเรากำหนดคำขวัญปีนี้ไว้ว่า “Halalsphere: Eologic-Economic Equity Concept of Halal” แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ฮาลาลสเฟียร์ แนวคิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์ฮาลาล” มีความหมายง่ายๆคือตลอดเวลาผู้คนใส่ใจเรื่องราวของฮาลาลในเชิงเศรษฐกิจ เน้นย้ำเรื่องมูลค่าการตลาดฮาลาลทั้งอาหาร สิ่งที่มิใช่อาหารรวมถึงการบริการที่มีมูลค่าการตลาดทั้งโลกมากกว่า 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ลืมใส่ใจกับประเด็นสิ่งแวดล้อม สุขภาพและจิตวิญญาณ ผลที่ตามมาคือการระบาดของโรคอุบัติใหม่ การทำลายสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลจากการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นหลัก 

 

แนวคิดเรื่องฮาลาลเน้นไปที่เศรษฐกิจเช่นเดิมจึงไม่ได้จำเป็นต้องคำนึงถึงสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ที่รวมเรียกว่าความคิดเชิงนิเวศน์พร้อมกันไปด้วย ในอิสลามใช้คำว่าตอยยิบที่ควบคู่กับฮาลาลเสมอ โดยต้องคำนึงในลักษณะดุลยภาพไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งแต่ต้องเดินหน้าไปด้วยกัน ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Equity เพื่อสร้างบรรยากาศฮาลาลหรือ Halalsphere ให้เกิดขึ้นรอบตัว อันเป็นที่มาของสโลแกนหรือคำขวัญของงาน THA2020 ในปีนี้ ใช้ปัญหาของโควิด-19 เป็นโอกาสในการสร้างแนวคิดใหม่ เป็นแนวคิดเรื่องฮาลาลสเฟียร์ที่คาดกันว่าจะมาแรงในกิจการฮาลาลทั่วทั้งโลก ควบคู่ไปกับเรื่อง Halal Trust หรือความไว้วางใจฮาลาล

 

ขอเชิญชวนทุกคนให้เข้าร่วมงาน THA2020 สำหรับ HASIB และ IHSATEC ในเดือนธันวาคม 2563 นี้ระหว่างวันที่ 22-23 ส่วนกิจกรรมอื่น เช่น IHSCC และ TIHEX ขอให้ติดตามร่วมงานกันไม่เกินเดือนมีนาคม 2564 โลกดิจิตอลได้เข้ามาเต็มรูปแบบแล้ว นี่คือสิ่งที่เรียกว่านิวนอร์มอลหลังยุคโควิด-19 ไม่ต้องดูนิวนอร์มอลที่ไหน ดูง่ายๆที่งาน THA นี่เอง เราเคยเป็นผู้นำทางด้านกิจกรรม Halal MICE กันมาแล้ว ครั้งนี้เราต้องเป็นผู้นำให้ได้อีกครั้ง อินชาอัลลอฮฺ

ผู้เขียน

เขียนโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

Compiled by Assoc.Prof.Dr.Winai Dahlan

HALAL INSIGHT ฮาลาล อินไซต์ 
www.halalinsight.org

Back to Top
Share via
Share this