Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

HALAL INSIGHT ISSUE 50

Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on tumblr
0

เทคโนโลยีดีเอ็นเอกับการตรวจเนื้อปลอมปน

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน 

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมอาหารก้าวหน้าไปมาก กระบวนการผลิตมีความซับซ้อนมากขึ้นจนทำให้เป็นการยากที่จะตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้เอง ผู้ประกอบการบางส่วนจึงใช้โอกาสนี้ในการลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ด้วยการปลอมปนวัตถุดิบที่ไม่ตรงกับฉลากสินค้า ปัญหานี้เกิดขึ้นในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย เทคนิคทางดีเอ็นเอจึงเป็นอีกทางเลือกนึงที่ได้รับความนิยม ส่วนเทคนิคทางดีเอ็นเอจะนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรนั้นท่านผู้อ่านสามารถอ่านเพิ่มเติมในคอลัมน์ Halal Highlight ฉบับนี้ได้เลยค่ะ ทั้งนี้ทางทีมบรรณาธิการยังได้นำสาระดีดีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองในรูปแบบ Home Isolation มานำเสนอด้วยนะคะ และเช่นเคยท่านผู้อ่านสามารถอัพเดทข่าวสารฮาลาลทั้งในและต่างประเทศในฮาลาลอินไซด์ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมายข่าวฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านทุกท่านนะคะ

HALAL INSIGHT ฮาลาล อินไซต์ 
www.halalinsight.org

Back to Top
Share via
Share this